شرح وظایف کارشناس مسئول حاکمیت بالینی بیمارستانها

 

حضور در جلسات حاکمیت بالینی دانشگاه
تشکیل کمیته بهبود کیفیت هر ماه
ارسال صورتجلسه کمیته ها به دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه
ارسال اقدامات انجام شده بصورت فصلی
استقرار برنامه های حاکمیت بالینی طبق استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی وزارتی
نیاز سنجی آموزشی بر اساس فرم) PDP(
تکمیل و تجزیه و تحلیل فرم های برنامه توسعه فردی PDP)(

برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی طبق نیاز های بدست آمده
حضور در جلسات کمیته مدیریت خطر جهت انجام RCA
 
برنامه ریزی بازدیدهای مدیریتی
 
تدوین فرم های جمع آوری اطلاعات در زمینه های مختلف با مشارکت صاحبان فرایند
 
ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه ها
نظارت و ارزیابی اقدامات انجام شده بیمارستان
 
انجام سایر اقدامات طبق نیاز و بر اساس دستورالعمل های مدیریتی

فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان
نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم و مستمر دست اندرکاران اجرای برنامه استقرار حاکمیت خدمات بالینی
استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان
نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان
ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه
ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه

سوالات متداول

نوبت دهی MRI بیمارستان ابن سینا به چه صورت است؟

جهت رزرو نوبت MRI می توانید به واحد رادیولوژی در طبقه همکف بیمارستان مراجعه فرمائید.

نوبت دهی درمانگاه تخصصی بیمارستان ابن سینا به چه صورت است؟

جهت اطلاع از حضور متخصصین درمانگاه تخصصی بیمارستان ابن سینا نورآباد هر روز لیست پزشکان حاضر در درمانگاه در کانال ایتا به آدرس https://eitaa.com/darmangah_sina  قرار می گیرد که جهت نوبت دهی به صورت آنلاین در سامانه https://www.paziresh24.com و یا به صورت حضوری انجام می پذیرد.

 
چه پزشکان متخصصی در درمانگاه تخصصی حضور دارند؟

پزشکان متخصص ازجمله : ارتوپدی ، چشم ، داخلی ، زنان و زایمان ، قلب و عروق ، اطفال ، مغز و اعصاب ، روانپزشک

اهدا خون در چه روزهای انجام میگیرد؟

سازمان اهدا خون روزهای یکشنبه صبح هر هفته در طبقه دوم درمانگاه تخصصی اقدام به خونگیری از همشهریان عزیز می نماید.

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان ابن سینا

بیمه های پایه :بیمه سلامت ایرانیان - بیمه تامین اجتماعی، بیمه های مسلح

بیمه های مکمل : بیمه سینا - بیمه دانا - بیمه دی - بیمه میهن

پیشنهادات و انتقادات
پیشنهادات و انتقادات